Ek Sınav Başvuru Formu

Ek Sınav Hakkını kullanıp ancak hiç alınmayan ve alınıp devamsızlıktan kalınan derslerde sınava girilmeyen bu dersler için iki ek sınav hakkı verilmiştir.

Kişisel Bilgiler